Keep Going | Austin Kleon (Kitap)


17 Aralık 2020 Perşembe

Kapitalizm Hakkında Size Söylenmeyen 23 Şey | Ha-Joon Chang (Kitap)

edit post admin
Eğer kendi başlarına bırakılırsa piyasaların en iyi sonuçlar üreteceği anlayışına dayanan serbest piyasa ekonomisi 1980'lerden beri dünyada giderek yaygınlaştı. Pek çok ülke, son otuz yılda serbest piyasa politikalarına geçerek kamu sanayiini ve finans kuruluşlarını özelleştirdi; finans ve sanayi üzerindeki devlet kontrollerini kaldırdı; uluslararası ticaret ve yatırım serbestleştirildi; gelir vergisi ve sosyal yardım ödenekleri kesintiye uğradı. Ancak etkileri uzun süre devam eden 2008 küresel ekonomik krizi Büyük Buhran (The Great Depression)'dan bu yana tarihteki en büyük ikinci ekonomik kriz olma özelliğini koruyor.

Kitabın yazarı Ha-Joon Chang, "Kapitalizm Hakkında Bize Söylenmeyen 23 Şey" başlıklı kitabında dünya ekonomisinin işleyişine dair doğru bilinen yanlışların neden "yanlış" olduğunu anlaşılır bir dille açıklıyor. Kitabı okumak için herhangi bir ekonomi - iktisat bilgisine ihtiyaç yok, sadece dünya ekonomisini biraz takip etmiş olmak yeterli.

Yazar, önsözde kitapla ilgili olarak şu açıklamaya yer veriyor:

Bu kitapta size kapitalizm hakkında serbest piyasacıların (neo-liberal ekonomistler) söylemeyeceği bazı önemli gerçekleri anlatmayı amaçlıyorum. Bu kitap anti-kapitalist bir manifesto değil. Serbest piyasa ideolojisini eleştirmek kapitalizm karşıtı olmakla bir değildir. Sorunlarına ve sınırlarına rağmen, kapitalizmin halen insanlığın yaratmış olduğu en iyi ekonomik sistem olduğuna inanıyorum. Benim eleştirdiğim, kapitalizmin son otuz yıldır dünyaya egemen olan şekli: serbest piyasa kapitalizmi. Son otuz yıla baktığımızda görüyoruz ki, kapitalizm sadece veya en iyi şekilde böyle yürütülmez. Bu kitapta kapitalizmi iyileştirmek için yapılabilecekler ve yapılması gerekenler anlatılıyor.

Kitap, başlıkta da yer aldığı gibi, toplam 23 bölümden oluşuyor. Her bölümün başında, bölüm başlığı hakkında "söylenenler" ve "söylenmeyenler" aktarılıyor ve konu bölüm boyunca farklı başlıklar altında inceleniyor. Kitabın içinde yer alan bölümler şöyle:

Serbest piyasa diye bir şey yoktur

Şirketler sahiplerinin çıkarlarına göre yönetilmemelidir

Zengin ülkelerde çoğu kişi gerekenden fazla maaş alıyor

Çamaşır makinesi dünyayı internetten daha çok değiştirdi

İnsanlar hakkında en kötüsünü düşünürsek, başımıza en kötüsü gelir

Daha büyük makroekonomik istikrar, dünya ekonomisinin istikrarını arttırmadı

Serbest piyasa politikaları fakir ülkeleri nadiren zenginleştirir

Sermayenin milliyeti olur

Sanayi sonrası çağda yaşamıyoruz

ABD dünyadaki en yüksek yaşam standartlarına sahip ülke değil

Azgelişmişlik Afrika'nın kaderi değil

Hükümetler kazananları belirleyebilir

Zenginleri daha da zenginleştirmek hepimizi zenginleştirmez

ABD'de yöneticilerin maaşları gereğinden yüksektir

Fakir ülkelerdeki insanlar zengin ülkelerdeki insanlardan daha girişimci

Piyasayı kendi haline bırakacak kadar akıllı değiliz

Daha fazla eğitim bir ülkeyi daha da zenginleştirmez

General Motors için iyi olan bir şeyin mutlaka ABD için de iyi olacağı söylenemez

Komünizm yıkıldı ama planlı ekonomi ayakta

Fırsat eşitliği adil olmayabilir

Büyük hükümetler insanları değişikliğe daha açık hale getiriyor

Finansal piyasaların daha çok değil, daha az verimli olması lazım

İyi ekonomi politikaları iyi ekonomistler gerektirmez

Kitabın başında, 'kitabı okumanın yedi yolu' başlığı ile kısa bir rehbere de yer veriliyor. Bu kısımda aşağıdaki okuyucular için okunması gereken bölümler öneriliyor:

Kapitalizmin ne olduğundan bile emin olmayanlar için

Politikanın zaman kaybı olduğunu düşünenler için

Sürekli gelir artışı ve teknolojik ilerlemeye rağmen, hayatın neden daha iyiye gitmediğini merak edenler için

Bazı insanların daha yetenekli, iyi eğitimli ve girişimci oldukları için diğerlerine göre daha zengin olduklarını düşünenler için

Fakir ülkelerin neden fakir olduklarını ve nasıl zenginleşebileceklerini öğrenmek isteyenler için

Dünyanın adil bir yer olmadığını, ancak bu konuda da yapılacak pek fazla şey olmadığını düşünenler için

Kitabın Künyesi

Kitabın Adı: Kapitalizm Hakkında Size Söylenmeyen 23 Şey
Yazar: Ha-Joon Chang
Sayfa Sayısı: 344
Yayınevi: Say Kitap
Basım Yılı: 2015
Orjinal Adı: 23 Things They Don't Tell You About Capitalism
𖧷 https://www.thebookish.de/2020/12/kapitalizm-hakkinda-size-soylenmeyen-23-sey.html